Informacje dla osób niepełnosprawnych

Dostępność:
Kino Wawel w Wojniczu pragnie być otwartym dla wszystkich gości
bez względu na posiadaną niepełnosprawność. Podejmujemy
działania, by nasza instytucja była dostosowana do potrzeb osób
odwiedzających poprzez infrastrukturę, ofertę programową, jak i
odpowiednio przeszkolony personel.

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI:
W przypadku szczególnych potrzeb, zaplanowania wizyty lub
dodatkowych pytań – prosimy o kontakt:

Radosław Jawornik – Koordynator Dostępności, tel. 14 6790 001,
e-mail: rradekjawornik@gmail.com

Godziny pracy: poniedziałek – piątek: godz. 7:30 – 15:30.

OTOCZENIE INSTYTUCJI:
Kino Wawel w Wojniczu posiada swoją siedzibę w centrum Wojnicza, w
pewnym oddaleniu od budynków mieszkalnych. Wokół budynku
znajdują się tereny zielone, w większości trawniki, położone
na płaskim terenie. Do instytucji wiedzie kilka asfaltowych dróg
dojazdowych, chodniki wyłożone są równą kostką brukową.

SPOSÓB DOTARCIA DO KINA:

Do Kina Wawel w Wojniczu można dotrzeć własnym samochodem lub
komunikacją podmiejską.
Przystanek autobusowy znajduje się na płycie Rynku w Wojniczu
oddalonej od Kina ok. 200 m.

MIEJSCA POSTOJOWE:
Na Rynku w Wojniczu (naprzeciwko Urzędu Miejskiego w Wojniczu)
znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z
niepełnosprawnością.

W razie możliwości, dla zwiększenia komfortu osoby z
niepełnosprawnością, istnieje możliwość podjechania pojazdem
własnym w pobliże drzwi wejściowych Kina. Po opuszczeniu pojazdu
przez pasażerów kierowca winien odjechać na oznaczone miejsca
postojowe.

Parkingi wokół Kina są wolne od opłat postojowych.

ROZPLANOWANIE PRZESTRZENI W KINIE:
Wejście do budynku znajduje się na poziomie 0. Wszystkie
najważniejsze punkty znajdują się także na poziomie 0: kasa,
szatnia.

Kasa (i równocześnie Punkt Obsługi Klienta) położona jest na
wprost wejścia, prowadzą do niej szerokie, dwuskrzydłowe drzwi.
Toaleta położona jest po lewej stronie od wejścia głównego.

Na Sali Kinowej miejsca przeznaczone dla osób z
niepełnosprawnością ruchową znajdują się po obu stronach
miejsc siedzących.

BRAK BARIER ARCHITEKTONICZNYCH:
Wewnątrz budynku Kina nie ma progów, drzwi wejściowe oraz ciągi
komunikacyjne są odpowiednio szerokie.

Strategiczne punkty w Kinie dostosowano do potrzeb osób z
niepełnosprawnością: wejście do budynku, kasa, toaleta, sala
kinowa.

Jedynym ograniczeniem jest brak dostępu do biur na poziomie +1.

EWAKUACJA:
W przypadku ogłoszenia ewakuacji, w całym budynku rozsyłany jest
sygnał alarmowy informujący o zagrożeniu. W momencie wyłączenia
zasilania budynku automatycznie włącza się system oświetlenia
awaryjnego i lampy piktogramowe wskazujące kierunek ewakuacji.
Wyznaczone osoby pomagają wszystkim bezpiecznie opuścić budynek
poprzez wyjścia awaryjne.