Informacje dla osób niepełnosprawnych

Dostępność:
Kino Wawel w Wojniczu pragnie być otwartym dla wszystkich gości bez względu na posiadaną niepełnosprawność. Podejmujemy działania, by nasza instytucja była dostosowana do potrzeb osób odwiedzających poprzez infrastrukturę, ofertę programową, jak i odpowiednio przeszkolony personel.

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI:
W przypadku szczególnych potrzeb, zaplanowania wizyty lub dodatkowych pytań – prosimy o kontakt:

Radosław Jawornik – Koordynator Dostępności, tel. 14 6790 001,
e-mail: rradekjawornik@gmail.com

Godziny pracy: poniedziałek – piątek: godz. 7:30 – 15:30.

OTOCZENIE INSTYTUCJI:
Kino Wawel w Wojniczu posiada swoją siedzibę w centrum Wojnicza, w pewnym oddaleniu od budynków mieszkalnych. Wokół budynku znajdują się tereny zielone, w większości trawniki, położone na płaskim terenie. Do instytucji wiedzie kilka asfaltowych dróg dojazdowych, chodniki wyłożone są równą kostką brukową.

SPOSÓB DOTARCIA DO KINA:

Do Kina Wawel w Wojniczu można dotrzeć własnym samochodem lub komunikacją podmiejską. Przystanek autobusowy znajduje się na płycie Rynku w Wojniczu oddalonej od Kina ok. 200 m.

MIEJSCA POSTOJOWE:
Na Rynku w Wojniczu (naprzeciwko Urzędu Miejskiego w Wojniczu) znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

W razie możliwości, dla zwiększenia komfortu osoby z niepełnosprawnością, istnieje możliwość podjechania pojazdem własnym w pobliże drzwi wejściowych Kina. Po opuszczeniu pojazdu przez pasażerów kierowca winien odjechać na oznaczone miejsca postojowe.

Parkingi wokół Kina są wolne od opłat postojowych.

ROZPLANOWANIE PRZESTRZENI W KINIE:
Wejście do budynku znajduje się na poziomie 0. Wszystkie najważniejsze punkty znajdują się także na poziomie 0: kasa, szatnia.

Kasa (i równocześnie Punkt Obsługi Klienta) położona jest na wprost wejścia, prowadzą do niej szerokie, dwuskrzydłowe drzwi. Toaleta położona jest po lewej stronie od wejścia głównego.

Na Sali Kinowej miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się po obu stronach miejsc siedzących.

BRAK BARIER ARCHITEKTONICZNYCH:
Wewnątrz budynku Kina nie ma progów, drzwi wejściowe oraz ciągi komunikacyjne są odpowiednio szerokie.

Strategiczne punkty w Kinie dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnością: wejście do budynku, kasa, toaleta, sala kinowa.

Jedynym ograniczeniem jest brak dostępu do biur na poziomie +1.

EWAKUACJA:
W przypadku ogłoszenia ewakuacji, w całym budynku rozsyłany jest sygnał alarmowy informujący o zagrożeniu. W momencie wyłączenia zasilania budynku automatycznie włącza się system oświetlenia awaryjnego i lampy piktogramowe wskazujące kierunek ewakuacji. Wyznaczone osoby pomagają wszystkim bezpiecznie opuścić budynek poprzez wyjścia awaryjne.